Klára MATĚJÍKOVÁ

Bakalářská práce

Kultura okolo klubu CBGB a Protopunk (USA - 60.-70.leta)

Proto-punk and culture around the club CBGB a OMFUG (60's/70's in U.S.A.)
Anotace:
Cílem této práce je představit málo známý termín proto-punk, jakožto stylově žánrový typ hudby, který předcházel všeobecně známému a rozšířenému hudební hnutí punku. V návaznosti právě na hudební styl punk je zde představen newyorský klub CBGB & OMFUG, který hrál v jeho utváření významnou roli. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá již zmíněnou problematikou …více
Abstract:
The aim of this thesis is presentation of little known term proto-punk as a genre of music, which preceded well-known and widespread musical culture of punk. When talking about punk, one cannot forget to mention New York club CBGB, which played a major role in its formation. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with aforementioned topic of proto-punk and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Kyslík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJÍKOVÁ, Klára. Kultura okolo klubu CBGB a Protopunk (USA - 60.-70.leta). Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života

Práce na příbuzné téma