Bc. Zdeněk Hošek

Diplomová práce

Hodnocení výdajů krajů na ochranu ovzduší

Regional Air Pollution Expenditures Assessment
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hodnocení výdajů krajů na ochranu ovzduší“ je analýza celkových výdajů na území krajů vynaložených na ochranu ovzduší a zhodnocení jejich vlivu na emisní situaci v krajích. První „teoretická“ část je zaměřena na popis problematiky. Co je to ovzduší a ochrana ovzduší, jaké jsou důležité legislativní dokumenty a instituce v problematice angažované. Jsou zde uvedeny sledované …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis " Regional air pollution expenditures assessment " is to analyze total regional costs, that are spent for air protection, and to evaluate its impact on air pollution situation. The first part of the thesis is focused on theoretical description of the issue. Explaining terms such as the air, the air protection, which legislative documents are the most relevant and which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta