Milan Řehák

Bakalářská práce

Povodeň v Uherském Hradišti v roce 1997 a následné reakce města až do současné doby

The Flood in Uherské Hradiště in 1997 and Subsequent Reactions of the City up to Now
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce, která nese název "Povodeň v Uherském Hradišti v roce 1997 a následné reakce města až do současné doby", je zjistit, jaká je připravenost města na povodně, které představují jednu z nejzávažnějších přírodních katastrof dnešní doby pro Českou republiku. V teoretické části se budu zabývat vymezením důležitých pojmů a procesů. Moji cílovou skupinu, na niž se zaměřím v praktické …více
Abstract:
The aim of my thesis, titled The floods in Uherské Hradiště in 1997 and the sub-sequent reaction of the city up to now, is to determine the readiness of the city to flood, which i sone of the worst natural disasters of our time for the Czech Republic. The theoretical part will deal with the main definitions and processes. My target group, which I will focus on the practical part consists city office …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řehák, Milan. Povodeň v Uherském Hradišti v roce 1997 a následné reakce města až do současné doby. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva