Bc. Adam Hofman

Diplomová práce

Strategická rizika ve výrobním procesu

Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice strategických rizik ve výrobním procesu podniků působících ve strojírenském odvětví. S využitím metody FMEA byla identifikována rizika v různých fázích výrobního procesu, příčiny jejich vzniku včetně potenciálních dopadů na výrobní proces, renomé společností a koncové zákazníky. Výsledky prokázaly, že nejrizikovější fází je montáž elektroinstalace a kompletní …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of strategic risks in the production process of companies operating in the engineering sector. Using the FMEA method, the risks in various stages of the production process, the causes of their occurrence including potential impacts on the production process, company reputation and end customers were identified. The results showed that the most risky phase is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Brodská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích