Viktor Timko

Bakalářská práce

Google Hacking

Google hacking
Anotace:
Předmětem bakalářské práce jsou metody Google Hackingu a zneužití informací vyhledatelných pomocí nástroje Google. Součástí práce je i popis základních metod Google Hackingu a jejich praktická aplikace na cíle převážně v České republice. Práce obsahuje i základní postupy pro zvýšení bezpečnosti online obsahu a minimalizaci rizika kompromitace údajů po útoku Google hackingem.
Abstract:
This thesis focuses on Google hacking basic methods and description of their usage in order to misuse sensitive information discoverable by search enfine Google. Part of this document is also experiment on targets from Czech republic to demostrate their vulnerabi-lity and insufficient data leak security. In the synthesis there are also main steps needed to ensure higher security and mitigation of risks …více
Abstract:
Merítom bakalárskej práce sú metódy Google Hackingu a zneužitie informácií vyhľada-teľných pomocou nástroja Google. Súčasťou je i popis základných metód Google hackin-gu a ich praktická aplikácia na ciele prevažne v Českej republike pre demonštráciu ich zraniteľnosti a slabej ochrany proti úniku citlivých informácii. Práca tiež obsahuje bazálne postupy pre zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie rizika …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma