Ing. Tomáš Novák

Diplomová práce

Diplomová práce - Bezbariérové úpravy a zvýšení bezpečnosti v obci Rovensko

Disabled adjustments and increased safety in the village Rovensko
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením podmínek pro "bezpečnou" obec Rovensko (okr. Šumperk) z hlediska zklidnění dopravy, navržení bezbariérových úprav, zlepšení dopravní obslužnosti a reaguje na oprávněné požadavky a potřeby zdejších obyvatel.
Abstract:
The thesis deals with creating of conditions for safe village Rovensko dist. Šumperk) in terms of traffic calming and barrier-free design modifications and improving of public transport with respect to connection and needs of the population in village.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Tomáš. Diplomová práce - Bezbariérové úpravy a zvýšení bezpečnosti v obci Rovensko. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera