Theses 

Výzkum čtenářek románů pro ženy a jejich vztah k literární romanci – Bc. Jitka KOLEŇÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Jitka KOLEŇÁKOVÁ

Master's thesis

Výzkum čtenářek románů pro ženy a jejich vztah k literární romanci

Research of Romance Novels Readers and Their Attitude to Literary Romance

Abstract: Diplomová práce se zabývá vztahem čtenářek románů pro ženy k tomuto specifickému literárnímu žánru. Cílem práce je porozumět motivům čtenářek, způsobům, jak vnímají obsahy romantické fikce a vytvořit si ucelený pohled na jejich čtenářské strategie. Práce vychází ze studie čtenářek Janice Radway, výzkumů publika a soap oper. Zabývá se charakteristikou žánru románů pro ženy a jeho literární hodnotou. Při empirickém výzkumu byla použita kvantitativní i kvalitativní metodologie. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 209 respondentek, polostrukturované rozhovory byly vedeny s 8 respondentkami.

Abstract: This thesis deals with the relationship novels for women readers to this specific literary genre. The aim of this thesis is to understand the motives of readers, ways to perceive the contents of romantic fiction and create a holistic view of their reading strategies. This thesis is based on the study of Janice Radway readers, audience research and soap operas. It deals with the characteristic genre novels for women and its literary value. In empirical research used both quantitative and qualitative methodologies. Survey with 209 respondents participated, semi-structured interviews were conducted with 8 respondent.

Keywords: Publikum, romány pro ženy, literární hodnota, výzkum čtenářek, vtažení, únik z každodennosti, identifikace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2013
  • Accessible from:: 28. 3. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2013 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLEŇÁKOVÁ, Jitka. Výzkum čtenářek románů pro ženy a jejich vztah k literární romanci. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/1/2019 17:37, Week 4 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz