Bc. Jakub Vank

Diplomová práce

Křesťansko-muslimský dialog v pojetí Williama Montgomeryho Watta a Kennetha Cragga

Christian-Muslim Dialogue in the Concept of William Montgomery Watt and Kenneth Cragg
Anotace:
Práce se zabývá představením a srovnáním postojů Williama Montgomeryho Watta a Kennetha Cragga v jejich přístupech v rámci mezináboženského dialogu. Představeny a srovnány budou jejich hlavní témata a náhledy na možnosti vedení dialogu. V neposlední řadě se práce zaměří také na jejich pojetí proroka Muhammada, která pro oba badatele tvoří klíčové téma.
Abstract:
This work introduces and compares attitudes of William Montgomery Watt and Kenneth Cragg to interfaith dialogue. This thesis presents their main topic and attitudes to development of dialogue. In conclusion, this work also tries to focus on their understanding of prophet Muhammad, who is the key theme for both of them for dialogue progress.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vank, Jakub. Křesťansko-muslimský dialog v pojetí Williama Montgomeryho Watta a Kennetha Cragga. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická