Theses 

Srovnání hospodářského vývoje v České republice a ve Slovenské republice po rozdělení federace – Ing. Michal Fečo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Michal Fečo

Diplomová práce

Srovnání hospodářského vývoje v České republice a ve Slovenské republice po rozdělení federace

Confrontation of economic proces in Czech republic and in Slovakia after separation of federation

Anotace: Závěrečná práce se zabývá porovnáním ekonomického vývoje v České republice a na Slovensku po rozdělení federace. První část je věnována počátkům ekonomické transformace z centrálně řízené ekonomiky na tržní a jejím teoretickým východiskům ještě před rozpadem Československa a další pak vývoji základních makroekonomických ukazatelů v obou zemích mezi lety 1993 a 2007 v kontextu s politickým vývojem v obou zemích. Analytická část je věnována porovnání HDP, nezaměstnanosti, inflace, platební bilance a kursového vývoje a na vývoj těchto makroekonomických veličin je nahlíženo z různých analytických pohledů.

Abstract: The final diploma work deals with the confrontation of the development of economies in the Czech Republic and in Slovakia, following the partition of the former federation. The first part is dedicated to the origin of the economic transformation, from a central economic management to a free market economy, and its theoretical grounds, prior to the separation of Czechoslovakia. Next part deals with the trends in basic macroeconomic indicators in the two countries, in between 1993 and 2007 contextualized with the political development in both countries. The analytical part is concerned with the comparison of GDP, unemployment and inflation rates, payment balance and exchange rate development and the progress of these macroeconomic values have been looked at from various analytical views.

Klíčová slova: Česká republika, Slovenská republika, rozdělení federace, transformace, HDP, nezaměstnanost, inflace, platební bilance, kursový vývoj

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslava Navrátilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz