Theses 

Pohostinská a hostinská činnost ve vybraných obcích Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. – Jiří PTÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Jiří PTÁČEK

Bakalářská práce

Pohostinská a hostinská činnost ve vybraných obcích Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.

Hospitality and catering services in selected municipalities Hornolidečsko in the second half of the 19th and the first half of the 20th century.

Anotace: Tato práce mapuje vývoj hostinců ve vybraných obcích Hornolidečska v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století. Zaměřuje se zejména na změny majitelů jednotlivých hostinců, jejich stavební vývoj, společenské akce, které se v nich konaly, zajímavosti, které se v nich udály. Všímá si dopadu politického dění na provoz hostinců a osudy jejich majitelů i nájemců až po znárodňování v 50. letech 20. století. Neopomíjí ani charakteristiku osobnosti hostinského a jeho role ve vesnickém prostředí. Doplňující informace se vztahují ke stravovacím návykům v regionu Valašska a k historii brumovského pivovaru, který svými produkty zásoboval všechny sledované hostince.

Abstract: The thesis follows restaurants and pubs progresses in villages in Hornolidečsko region during the second half of the 19th century and the first half of the 20th century. It focuses mainly on changes to pub´s owners and their building development and social events that happened there. It focuses on political events and it´s effects on pub´s lessee and owners during 50th of the 20th centrury. The thesis mentions the characterors of pub´s owners and their role in the local life. Additional information relating to eating habits in the region of Wallachia and history Brumov brewery that supplied their products all monitored pubs.

Klíčová slova: region Valašska, Hornolidečsko, živnostenský řád, hostinská živnost, hostinská a výčepní koncese

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40586 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PTÁČEK, Jiří. Pohostinská a hostinská činnost ve vybraných obcích Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:49, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz