Bc. Iva Machátová

Diplomová práce

Spotřebitelské chování matek v oblasti kojeneckých mlék

Consumer Behavior of Mothers in the Field of Infant Milk
Anotace:
Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním matek a jejich povědomí o značkách v oblasti kojeneckých mlék prodávaných na českém trhu. Teoretická část ve svém úvodu přibližuje problematiku kojeneckého mléka v obecné rovině. Dále je zaměřena na chování spotřebitele při nákupu, jeho vztahu ke značce, k ceně výrobku a podobně. V závěru popisuje proces dosažení reklamních a marketingových cílů pomocí …více
Abstract:
This diploma thesis deals with consumer behaviour of mothers and their brand awareness of infant milks available on the Czech market. The theoretical part first introduces some of the general issues connected with infant milk. It then proceeds to focus on consumer shopping behaviour, consumers' relationship towards the brand, product price etc. In the final section of this part is a description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machátová, Iva. Spotřebitelské chování matek v oblasti kojeneckých mlék. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe