Theses 

Log management in distributed environment – Bc. Ondřej Lomič

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Parallel and Distributed Systems

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Ondřej Lomič

Bachelor's thesis

Log management in distributed environment

Log management in distributed environment

Anotácia: Tato práce se zaměřuje na sběr a zpracování logů v distribuovaném prostředí za pomocí otevřeného softwaru, bez poplatků i pro komerční využití. Hlavním cílem práce je vytvoření systému pro správu logů, který splňuje požadavky kladené běžnými cíli zpracování logů, jakým je například ladění aplikace v produkci. Toho bylo docíleno pomocí návrhu obecné architektury. Ta je rozdělena na komponenty, z nichž každá může být zastoupena nástrojem třetí strany, pokud vybraný nástroj splňuje požadavky kladené na danou komponentu. To je doplněno přehledem vhodných nástrojů. Vybrané nástroje jsou použity pro vytvoření zkušebního systému pro správu logů, který je otestován vzhledem k vybraným požadavkům. Byl vytvořen vlastní software pro otestování vytvořeného systému, který může být zároveň použit pro nasazení a správu daného systému v produkci.

Abstract: This work focuses on collection and processing of logs in distributed environment with help of open-source, free of charge software. The main goal is to create log management system, which will satisfy requirements of common log management goals, such as debugging in production. That was solved by designing generic architecture. It is divided into components, each component can be substituted with a third-party tool, as long as the tool satisfies requirements of given component. Overview of suitable third-party tools follows. These tools are used for creation of prototype log management system, which is tested for required properties. Custom software named Caribou was implemented to allow testing of prototype log management system, but it can be also used for deploying and managing system in production.

Keywords: logs, architecture design, open-source, distributed system, ELK, Kafka

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2017
  • Vedúci: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 16:20, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz