Bc. Ondřej Lomič

Bakalářská práce

Log management in distributed environment

Log management in distributed environment
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na sběr a zpracování logů v distribuovaném prostředí za pomocí otevřeného softwaru, bez poplatků i pro komerční využití. Hlavním cílem práce je vytvoření systému pro správu logů, který splňuje požadavky kladené běžnými cíli zpracování logů, jakým je například ladění aplikace v produkci. Toho bylo docíleno pomocí návrhu obecné architektury. Ta je rozdělena na komponenty, z nichž …více
Abstract:
This work focuses on collection and processing of logs in distributed environment with help of open-source, free of charge software. The main goal is to create log management system, which will satisfy requirements of common log management goals, such as debugging in production. That was solved by designing generic architecture. It is divided into components, each component can be substituted with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy

Práce na příbuzné téma