Bc. Josef Jedlička

Bakalářská práce

Měření a hodnocení finanční výkonnosti a stability neziskové organizace

Measurement and evaluation of financial performance and stabillity of non-profit organization
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční výkonnost a stabilitu neziskové organizace, identifikovat možné problémové oblasti a celkově zhodnotit informativnost použitých metod u tohoto typu společnosti. Teoretická část se zabývá popisem veřejného sektoru, specifiky příspěvkové organizace jako typu neziskové organizace, obecnými metodami finanční analýzy, výčtem použitých ukazatelů strukturovaného …více
Abstract:
The objective of this bachelor project is to measure and evaluate financial performance and stability of non-profit organisation, to identify possible threats and to evaluate overall informativeness of used methods in this type of organisation. Theoretical part of this project is concerned with describing public sector, specifics of state-funded organisation as a type of non-profit organisation, basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní