Petra Uhlířová

Master's thesis

Projekt optimalizace výrobní buňky se zaměřením na layout pracoviště ve Společnosti XY

The Project of Optimization of Production Cell with Focus for Layout Workplace in Company XY
Abstract:
Diplomová práce popisuje optimalizaci výrobní buňky se zaměřením na změnu layoutu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje obor prů-myslové inženýrství, je zde popsáno plýtvání a jeho nejčastější příčiny. V druhé polovině je zpracovaná literární rešerše na vybrané metody průmyslového inženýrství, které jsou posléze použity v praktické části. Na začátku praktické …more
Abstract:
My thesis is focus to optimalization of production cell focused to changing layout. Work is separate on theoretical and practical part. Partical part consists of project proposal, describe of work place, analyzing of current stage, proposals for improve and showing 3P mehtods. Theoretical part presents industry engineering, there is describe wasting and its the most often causes. In the second half …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013
Accessible from:: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Uhlířová, Petra. Projekt optimalizace výrobní buňky se zaměřením na layout pracoviště ve Společnosti XY. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe