Petra Uhlířová

Diplomová práce

Projekt optimalizace výrobní buňky se zaměřením na layout pracoviště ve Společnosti XY

The Project of Optimization of Production Cell with Focus for Layout Workplace in Company XY
Anotace:
Diplomová práce popisuje optimalizaci výrobní buňky se zaměřením na změnu layoutu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje obor prů-myslové inženýrství, je zde popsáno plýtvání a jeho nejčastější příčiny. V druhé polovině je zpracovaná literární rešerše na vybrané metody průmyslového inženýrství, které jsou posléze použity v praktické části. Na začátku praktické …více
Abstract:
My thesis is focus to optimalization of production cell focused to changing layout. Work is separate on theoretical and practical part. Partical part consists of project proposal, describe of work place, analyzing of current stage, proposals for improve and showing 3P mehtods. Theoretical part presents industry engineering, there is describe wasting and its the most often causes. In the second half …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Uhlířová, Petra. Projekt optimalizace výrobní buňky se zaměřením na layout pracoviště ve Společnosti XY. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe