Bc. Daniela Kostrhounová

Diplomová práce

Osobnost kněze ve venkovské komunitě. Na příkladu farnosti Věteřov ve 20. a 21. století

The character of a priest in rural community. The specimen parish Věteřov during 2oth and 21st century
Anotace:
Práce objasňuje postavení kněze ve venkovsk komunitě ve 20. a 21. století s ohledem na historický vývoj. První část práce je věnována dějinám katolické církve na našem území, farnímu vývoji a postavení kněží. V druhé části jsou medailony kněží, které ukazují historické události v jiných souvislostech. Mimo prameny a názory kněží jsou reflektovány také výpovědi respondentů, které podávají situaci z …více
Abstract:
Diploma thesis presented herein covers the position of a priest in rural community and his place in social structure of a village. First part deals with place of the church in history of our region and position of ordinary ministers as well. The following section presents portraits of individual priests which attempt, with the help of testimonies and study of resources, to uncover their personalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta