Bc. Simona Tasevská

Bakalářská práce

Cestovní ruch ve Spolkové republice Německo

Tourism in the Federal Republic of Germany
Anotace:
Bakalářská práce na téma cestovní ruch ve Spolkové republice Německo se zabývá analýzou příjezdového cestovního ruchu v rámci počtu přenocování v letech 2016 až 2018. Dále se práce zabývá výjezdovým cestovním ruchem, domácím cestovním ruchem a zaměstnaností v Německu v rámci cestovního ruchu. Výzkumná otázka se zaměřuje na příjezdový cestovní ruch. Mezi nejdůležitější v práci použité metody vědecké …více
Abstract:
The bachelor's thesis on the topic of tourism in the Federal Republic of Germany deals with the analysis of inbound tourism a narrow focus on the overnight stay tourists between the years 2016-2018. The thesis also deals with outbound tourism, domestic tourism and employment in Germany in tourism. The most important methods of scientific work used in the work include the method of description, analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/h1uzr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Pop, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Cestovní ruch