Zuzana HURTOVÁ

Diplomová práce

Analýza tematického okruhu Lidé kolem nás ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Analysis of the thematic area People Around Us in the selected textbooks for the educational area Man and His World
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou učebnic vybraných nakladatelství tematického celku Lidé kolem nás ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Teoretická část popisuje teorii učebnice, funkce, strukturu, charakteristiku a výběr učebnic školou. Věnuje se vymezení učitele a žáka vzhledem k učebnici. Vymezuje kurikulum z hlediska učebnice. Ve výzkumu analyzuje učebnici z hlediska tematického obsahu vzhledem …více
Abstract:
The dissertation deals with the analysis of textbooks of the selected publishers of the topic the People around us from the educational area the Man and His World. The theoretical part describes the theory of the textbook, function, structure, characterization and the selection of textbooks by the school. It specifies the relation of the textbook to the teacher and the pupil. It defines the curriculum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HURTOVÁ, Zuzana. Analýza tematického okruhu Lidé kolem nás ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta