Bc. Jan Knol

Bakalářská práce

Homosexuálně orientovaní lidé a jejich současné postavení v ČR: nerovnosti a změny v postavení

Homosexuals and their current position in the Czech Republic: Inequalities and changes
Anotace:
Práce obsahuje teoretickou část zaměřenou na homosexualitu a homosexuálně orientované jedince. Pojednává mj. o jejich postavení v ČR, registrovaném partnerství, vztahu médií a náboženství k homosexualitě, dále o případné hrozbě diskriminace nebo o homofobním chování. Teoretická část tedy shrnuje základní poznatky homosexuální tematiky. Kvalitativní výzkum představuje praktickou část, která byla uskutečněna …více
Abstract:
The thesis includes a theoretical part focused on homosexuality and homosexual-oriented people. It also treats of their status in the Czech Republic, registered partnership, the relationship of media and religion to homosexuality, as well as the possible threat of discrimination or homophobic behaviour. The theoretical section sums up the basic knowledge of homosexual themes. Qualitative research presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Martin Kocanda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Knol, Jan. Homosexuálně orientovaní lidé a jejich současné postavení v ČR: nerovnosti a změny v postavení. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická