Bc. Jakub VOCELKA

Diplomová práce

Digitální přístrojový panel pro motocykl s funkcí palubního počítače

Digital instrument panel with motorcycle onboard computer functions
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací přístrojového panelu pro motocykl. Popisuje způsob snímání, vyhodnocování a zobrazování provozních veličin motocyklu. Dále se zabývá konkurenceschopností výrobku a možností uvedení na trh.
Abstract:
This master thesis focuses on designing and realizing a digital instrument panel for a motorcycle. It describes the ways used to measure, evaluate and display the information about selected parameters of the motorcycle on the dashboard. It also discusses the competitiveness of the dashboard and the possibilities of introducing the product to the market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Krist, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOCELKA, Jakub. Digitální přístrojový panel pro motocykl s funkcí palubního počítače. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/