Ing. Jan Šídlo

Bakalářská práce

Týmová práce a její využití v konkrétní firmě

Teamwork and its utilization at particular company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou se řízením, komunikací, motivací a kontrolou práce členů týmu a týmů jako celku. První část je věnována teorii a pojmům ve týkajících se pracovních týmů, členů týmu a jejich rolí, je zde popsán základní princip fungování týmu, jeho tvorba, velikost, způsob výběru členů a popis jejich rolí. V teoretické části je také samostatně popsána funkce vedoucího …více
Abstract:
Team management, communication, motivation and control of a team and its members is the key theme of this bachelor thesis. Theory and ideas regarding teams, team members and their roles are described in the first part of the thesis. It describes basic principles of a team, how teams are created, their sizing, choosing of its members and description of their roles. The role of a team leader, team communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: Ing. Libor Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní