Theses 

Testování aparatur pro mobilní mapování pomocí GPS (mobilní mapování pomocí GPS) – Martin BLAŽEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Z-FJ/ZŠ

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Martin BLAŽEK

Diplomová práce

Testování aparatur pro mobilní mapování pomocí GPS (mobilní mapování pomocí GPS)

Testing of GPS devices for mobile mapping (mobile mapping with GPS)

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá přesností levných GPS aparatur pro mobilní mapování v terénu. Na základě prostudování odborné literatury a článků byla stanovena metodika testování přesnosti GPS aparatur, která posléze byla aplikována na dvě aparatury, které byly k dispozici. Jednalo se o kapesní počítač ASUS A639, ke kterému byl technologií Bluetooth připojen externí modul Navilock BT-338 a kapesní počítač ASUS A639, který využíval pro příjem signálu svou vlastní integrovanou GPS anténu. Výsledkem je porovnání přesnosti těchto dvou aparatur a zjištění faktorů, které mají nejvýraznější vliv na jejich přesnost. Databáze získaných dat byla dostatečně rozsáhlá, aby mohla vést k obecnějším závěrům týkajícím se přesnosti GPS aparatur a jejich využívání při mobilním mapování v terénu.

Abstract: The diploma thesis studies accuracy of cheap GPS devices intended for mobile mapping in the landscape. Methodlogy for testing the accuracy of two GPS devices was established on the base of studied literature and apllied to two different GPS devices. The first device is PDA ASUS A639 connected by Bluetooth with external GPS reciever Navilock BT-338 and the second one is PDA ASUS A639 using its inbuilt GPS chipset. The result of testing is firstly comparison of accuracy of these two GPS devices and secondly the elements, which influnce their accuracy the most. The database of results is large enough to make some general conclusions concerning the accuracy of different GPS devices and their usage in the process of mobile mapping.

Klíčová slova: GPS aparatura, mobilní mapování, přesnost GPS, ASUS A639, Navilock BT-338

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2009
  • Identifikátor: 10354

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Švec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BLAŽEK, Martin. Testování aparatur pro mobilní mapování pomocí GPS (mobilní mapování pomocí GPS). Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz