Matěj Šturala

Bakalářská práce

Identifikace a analýza hrozeb na zařízeních pro přepravu a skladování ropy

Identification and Analysis of Threats to Devices Intended for Transport and Storage of Oil
Anotace:
Šturala, M. Identifikace a analýza hrozeb na zařízeních pro přepravu a skladování ropy. Ostrava, 2015 Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 41 stran. Vedoucí Bakalářské práce Ing. Dalibor Válek. V této Bakalářská práci je rozebírána problematika identifikace a analýzy hrozeb na zařízeních pro přepravu a skladování ropy. V teoretické části …více
Abstract:
Šturala, M. Identification and analysis of threats to facilities for the transportation and storage of oil. Ostrava, 2015. Bachelor thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. 41 pages. Supervisor Ing. Dalibor Válek. In this thesis is discussed problems of identification and analysis of threats to facilities for the transportation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Dalibor Válek
  • Oponent: Hana Věžníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku