Theses 

Aktivní politika zaměstnanosti, její právní úprava a role úřadů práce – Bc. Lenka Štáblová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Štáblová

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti, její právní úprava a role úřadů práce

Active labour policy, legal regulations and Bureau of Labour

Anotace: V bakalářské práci popisuji aktivní politiku zaměstnanosti a její nástroje. Věnuji se zde stručně historii aktivní politiky zaměstnanosti a následně popisu jejich jednotlivých nástrojů. Dále zde hovořím o postavení úřadu práce a agentur práce. Rozdíly mezi těmito dvěma institucemi a podrobně jsem se pak zaměřila na postup jednotlivých institucí při přijetí uchazeče o zaměstnání do jejich registru a následném uplatnění uchazeče na trhu práce.

Abstract: The work describes an active employment policy and its instruments. This part deals with a brief history of active employment policy, and then describes their individual instruments. Furthermore, there talking about the employment status and employment agencies. The differences between these two institutions and in detail, I then focus on the procedure of individual institutions in receipt of job seekers to register their candidates, and subsequently applied to the labor market.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, úřad práce, aktivní politika zaměstnanosti, uchazeč o zaměstnání, agentura práce, unemployment, labour office, active employment policy, job applicant, employment agency.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:12, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz