BcA. et BcA. Zuzana Cejnarová

Diplomová práce

Režie inscenace Voltaire - Šimon Peták: Candide čili Optimismus ve Studiu Marta

Directing productions Voltaire - Simon Peták: Candide ie Optimism in Studio Marta
Anotace:
Obhajoba magisterského absolventského projektu: režie inscenace Candide čili Optimismus. Podle Voltaira napsal Šimon Peták. Premiéra 29. 3. 2015 ve Studiu Marta.
Abstract:
Defence of a Master's diploma graduation project: direction of Candide or Optimism. Based on Voltaire, written by Simon Petak. Premiere 29/3/2015 in Marta Studio
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Petr Oslzlý
  • Oponent: doc. Břetislav Rychlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/geiui/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Činoherní režie

Práce na příbuzné téma