Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.

Doctoral thesis

Výcvik integrace v psychoterapii: vytváření, výuka, kompetence

Training in Psychotherapy Integration: formation, teaching of integration, competencies
Abstract:
Dizertační práce na základě případové studie Výcviku integrace v psychoterapii popisuje klíčová témata spojená s integrativním výcvikem. Práce se skládá ze tří studií, které jsou uvedeny obecným teoretickým úvodem o integraci v psychoterapii, integrativně orientovaných výcvicích a fenoménech, které s integrativním vzděláváním souvisí. Jednotlivé studie pokrývají témata vytváření koncepce integrativního …more
Abstract:
Dissertation thesis uses the case study of Training in psychotherapy integration to describe key topics connected with integrative trainings. The dissertation consists of three studies. The broader topic of integration in psychotherapy, integrative trainings and phenomena connected with education in psychotherapy integration are described in introduction of the thesis. Individual studies cover following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií