Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.

Doctoral thesis

Výcvik integrace v psychoterapii: vytváření, výuka, kompetence

Training in Psychotherapy Integration: formation, teaching of integration, competencies
Anotácia:
Dizertační práce na základě případové studie Výcviku integrace v psychoterapii popisuje klíčová témata spojená s integrativním výcvikem. Práce se skládá ze tří studií, které jsou uvedeny obecným teoretickým úvodem o integraci v psychoterapii, integrativně orientovaných výcvicích a fenoménech, které s integrativním vzděláváním souvisí. Jednotlivé studie pokrývají témata vytváření koncepce integrativního …viac
Abstract:
Dissertation thesis uses the case study of Training in psychotherapy integration to describe key topics connected with integrative trainings. The dissertation consists of three studies. The broader topic of integration in psychotherapy, integrative trainings and phenomena connected with education in psychotherapy integration are described in introduction of the thesis. Individual studies cover following …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií