Mgr. Martina Bučková

Bakalářská práce

Specifické poruchy učení u žáků na střední škole

Specific learning difficulties of pupils in secondary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou specifických poruch učení u žáků na střední škole. První kapitola popisuje teoretické poznatky, lékařskou terminologii u specifických poruch učení, historii vývoje názorů a pohledů na specifické poruchy učení. Popisuje jednotlivé specifické poruchy učení - dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspraxii, dysmuzii a dyspinxii. Věnuje se popisu projevů …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the learning disabilities of high school students. The first two chapters are dedicated to the theoretical findings about learning disabilities. They describe particular learning disabilities and the behaviour of high school students suffering from them. The exploratory part of the thesis investigates with the awareness of high school students about learning disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování