Mgr. Martina Bučková

Bachelor's thesis

Specifické poruchy učení u žáků na střední škole

Specific learning difficulties of pupils in secondary school
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou specifických poruch učení u žáků na střední škole. První kapitola popisuje teoretické poznatky, lékařskou terminologii u specifických poruch učení, historii vývoje názorů a pohledů na specifické poruchy učení. Popisuje jednotlivé specifické poruchy učení - dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspraxii, dysmuzii a dyspinxii. Věnuje se popisu projevů …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the learning disabilities of high school students. The first two chapters are dedicated to the theoretical findings about learning disabilities. They describe particular learning disabilities and the behaviour of high school students suffering from them. The exploratory part of the thesis investigates with the awareness of high school students about learning disabilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2011
  • Supervisor: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training