Lucie CYCOŇOVÁ

Bakalářská práce

El Patrimonio inmaterial de la UNESCO en la República Checa

Non-material cultural UNESCO Heritage in the Czech Republic
Abstract:
This thesis is dedicated to the non-material cultural UNESCO heritage in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts: the theoretical and the practical one. The theoretical part deals with UNESCO and cultural UNESCO heritage. Then we attend to the monuments of the Czech Republic registered on the UNESCO World Heritage List. In the practical part we focus on the mapping of Intangible …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nehmotným kulturnímu dědictvím UNESCO v České republice. Naše práce je rozdělena na dvě hlavní části: na část teoretickou a praktickou. V teoretické části, se zabýváme organizací UNESCO a kulturním dědictvím UNESCO. Dále se věnujeme památkám České republiky zapsaným na Seznamu světového dědictví UNESCO. V praktické části se zaměřujeme na mapování nehmotného kulturního …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kornélia Machová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CYCOŇOVÁ, Lucie. El Patrimonio inmaterial de la UNESCO en la República Checa. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta