Ing. Martina Ferechová

Bakalářská práce

Tvorba regionálních operačních programů pro plánovací období 2007-2013

The creation of Regional Operational Programmes for 2007 – 2013 period
Abstract:
The object of my Bachalor Thesis is to make a picture of implementation of new 2007-2013 programming period of the Economic and Social Cohesion Policy. It describes a way programming documents were created. The first part leads into problems of the Structural Policy, its objectives and authorities. The work continues with providing of a summary how programming documents and its timetable were formulated …více
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce je vytvoriť obraz o realizácii nového programovacieho obdobia 2007-2013 politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Popisuje proces tvorby jednotlivých programovacích dokumentov. Prvá časť uvádza do problematiky štrukturálnej politiky, jej cieľov a orgánov. Práca pokračuje poskytnutím prehľadu príprav na programových dokumentoch a ich harmonogramov s ohľadom na pôvodné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Jakub Pavlinec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Práce na příbuzné téma