BcA. Zuzana Fischerová

Bachelor's thesis

Od dechu přes hlas k pohybu

From breath trough voice to movement
Abstract:
Bachelor thesis „Of the breath to move through voice” deals with possibilities of the stage movement and body work, body language in connection with breathing. First chapter focuses on the characteristics of breath, its various forms and how it works. In the second chapter take part centers of energy in the body and their use in the imagination and how to translate it into the body. Third chapter deals …viac
Abstract:
Bakalárska práca „Od dychu cez hlas k pohybu“ sa zaoberá možnosťami javiskového pohybu a práce s telom v súvislosti s dychom. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku dychu, jeho rôzne formy a prácu s ním. V druhej kapitole približujem energetické centrá v tele a ich využitie pri imaginácii a následnom pretavení do tela. Tretia kapitola sa venuje pohybu, jeho formám, možnostiam a charakteristikám …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Mgr. Hana Halberstadt, doc. Mgr. Jan Kolegar
  • Oponent: doc. Mgr. Sylva Talpová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/x3pyp/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Bachelor programme / odbor:
Art of Music / Opera Direction