Andrea Melounová

Bakalářská práce

Vliv pořadí a stádia laktace na produkci a kvalitu mléka krav Českého strakatého skotu ve vybraném chovu

The influence of the number and stage of lactation on the production and quality of milk of Czech Fleckvieh-Simmental Cattle in specific animal breeding
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na vliv pořadí a stádia laktace na produkci a kvalitu mléka krav českého strakatého skotu v konkrétním chovu zvířat. V literární části byla popsána základní charakteristika českého strakatého skotu, mléčná žláza, složení mléka a vlivy působící na mléčnou užitkovost, které byly rozděleny na vnitřní a vnější.V praktické části bylo popsáno zemědělské obchodní družstvo Habry …více
Abstract:
The bachelor thesis was focused on the influence of the order and stage of lactation on the production and milk quality of cows of Czech Fleckvieh-Simmental Cattle in specific animal breeding. In the literary part was described the basic characteristics of Czech Fleckvieh-Simmental Cattle, mammary gland, composition of milk and influences on milk production, which were divided into internal and external …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Daniel Falta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta