Bc. Pavol Bárdy

Diplomová práce

Klonování strukturních kapsidových genů bakteriofága 812 a exprese proteinů pro 3D strukturní analýzu

Cloning of structural capsid genes of phage 812 and theit expression for 3D structural analysis
Abstract:
Bacteriophage 812 represents potential candidate for the treatment of the infection caused by antibotic-resistant strains of Staphylococcus aureus. In this work, three of its strucural proteins had been studied, putative hydrolase TmpE, portal protein Prt and morphogenic protein of the baseplate TmpF. The genes encoding above-mentioned proteins were successfully cloned into the expression vector, fused …více
Abstract:
Bakteriofág 812 představuje potencionálního kandidáta pro léčbu infekcí způsobených k antibiotikám-rezistentními kmeny Staphylococcus aureus. V této práci byly studované jeho tři strukturní proteiny, domnělá hydroláza TmpE, portálový protein Prt a morfogenetický protein bazální destičky TmpF. Odpovídajíci geny byly naklonovány do expresního vektoru za vzniku konstruktů nesoucích C-koncovou histidinovou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika