Bc. Andrea Kubíčková

Diplomová práce

Destinační management v rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko

Destination Management of Tourism Development in the Moravian Wallachia-Upper Vsetín Territory Microregion
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné řešení, které by dopomohlo k rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko s ohledem na současnou situaci. K získání potřebných údajů k popisu základní charakteristiky reflektující turistické možnosti na území mikroregionu, byly využity jak zdroje primárního charakteru ve spojení s vlastním terénním průzkumem, tak sekundární zdroje s využitím …více
Abstract:
The aim of thesis is to suggest suitable project for tourism development in the Moravian Wallachia Upper Vsetín Territory Microregion given the current situation. For description of basic information reflected touristic options in this microregion were used primary sources with own field survey and secondary sources with available statistics. Based on the results from the survey was made SWOT analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubíčková, Andrea. Destinační management v rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe