Bc. Andrea Kubíčková

Master's thesis

Destinační management v rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko

Destination Management of Tourism Development in the Moravian Wallachia-Upper Vsetín Territory Microregion
Abstract:
Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné řešení, které by dopomohlo k rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko s ohledem na současnou situaci. K získání potřebných údajů k popisu základní charakteristiky reflektující turistické možnosti na území mikroregionu, byly využity jak zdroje primárního charakteru ve spojení s vlastním terénním průzkumem, tak sekundární zdroje s využitím …more
Abstract:
The aim of thesis is to suggest suitable project for tourism development in the Moravian Wallachia Upper Vsetín Territory Microregion given the current situation. For description of basic information reflected touristic options in this microregion were used primary sources with own field survey and secondary sources with available statistics. Based on the results from the survey was made SWOT analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kubíčková, Andrea. Destinační management v rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe