Veronika Čemusová

Bakalářská práce

Komparace systému financování zdravotní péče v České republice a Norsku v letech 2003 - 2017

Comparison of the Healthcare Financing System in the Czech Republic and Norway in 2003-2017
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je komparace systému financování zdravotní péče v České republice a v Norsku v letech 2003-2017. Komparace se provádí pomocí demografických ukazatelů jako je roční přirozený přírůstek obyvatel, střední délky života a kojenecké úmrtnost. A dále pomocí národohospodářských ukazatelů jako je podíl výdajů na zdravotnictví k HDP, veřejné výdaje na zdravotnictví oproti soukromým …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a comparison of the health care financing system in the Czech Republic and Norway in 2003-2017. The comparison is made using demographic indicators such as annual natural increase of population, life expectancy and infant mortality. And by national economic indicators, such as the health spending in percent of GDP, public health expenditures versus private expenditures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2018
  • Vedoucí: Tereza Lukášová
  • Oponent: Adéla Zubíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71949