Veronika Čemusová

Bachelor's thesis

Komparace systému financování zdravotní péče v České republice a Norsku v letech 2003 - 2017

Comparison of the Healthcare Financing System in the Czech Republic and Norway in 2003-2017
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je komparace systému financování zdravotní péče v České republice a v Norsku v letech 2003-2017. Komparace se provádí pomocí demografických ukazatelů jako je roční přirozený přírůstek obyvatel, střední délky života a kojenecké úmrtnost. A dále pomocí národohospodářských ukazatelů jako je podíl výdajů na zdravotnictví k HDP, veřejné výdaje na zdravotnictví oproti soukromým …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a comparison of the health care financing system in the Czech Republic and Norway in 2003-2017. The comparison is made using demographic indicators such as annual natural increase of population, life expectancy and infant mortality. And by national economic indicators, such as the health spending in percent of GDP, public health expenditures versus private expenditures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2018
  • Supervisor: Tereza Lukášová
  • Reader: Adéla Zubíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71949