Tomáš Novotný

Diplomová práce

Řízení životního cyklu softwarového produktu: teorie a praxe

Management of Software Products Life Cycle: Theory and Practice
Anotace:
Práce se zaměřuje na životní cyklus produktu (softwaru) ve společnosti od jeho vývoje, ladění, přes jeho distribuci a následnou údržbu. V práci jsou vymezeny jednotlivé procesy, které v tomto životním cyklu vznikají, jsou popsány a analyzovány. Porovnává praxi, jak je software vyvíjen, laděn, distribuován a spravován ve firmě, kde jsem pracoval a teorii, která je čerpána z teoretických studií. V praktické …více
Abstract:
The work focuses on the life cycle of a product (software) in the company since its development, debugging, through its distribution and subsequent maintenance. The work defined by the individual processes within the life cycle occur, are described and analyzed. Compares the practice, as the software is developed, debugged, distributed and managed in the company where I worked and theory, which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedoucí: Jan Voráček
  • Oponent: Vladislav Havrlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29441

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management