Tomáš Novotný

Master's thesis

Řízení životního cyklu softwarového produktu: teorie a praxe

Management of Software Products Life Cycle: Theory and Practice
Abstract:
Práce se zaměřuje na životní cyklus produktu (softwaru) ve společnosti od jeho vývoje, ladění, přes jeho distribuci a následnou údržbu. V práci jsou vymezeny jednotlivé procesy, které v tomto životním cyklu vznikají, jsou popsány a analyzovány. Porovnává praxi, jak je software vyvíjen, laděn, distribuován a spravován ve firmě, kde jsem pracoval a teorii, která je čerpána z teoretických studií. V praktické …more
Abstract:
The work focuses on the life cycle of a product (software) in the company since its development, debugging, through its distribution and subsequent maintenance. The work defined by the individual processes within the life cycle occur, are described and analyzed. Compares the practice, as the software is developed, debugged, distributed and managed in the company where I worked and theory, which is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2012
  • Supervisor: Jan Voráček
  • Reader: Vladislav Havrlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29441

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management