Bc. Peter Krasňan

Bakalářská práce

Stream data processing in smart grids

Stream data processing in smart grids
Anotace:
Cieľmi práce bolo vytvorenie prototypnej implementácie stavového automatu s použitím technológie Apache Kafka, schopnej zvládnuť viaceré typy úloh v inteligentných sieťach pomocou prúdového spracovania dát. Následne otestovať a zhodnotiť automat. Práca je zložená z troch častí. Prvá časť opisuje inteligentné siete, úlohy prúdového spracovania a Apache Kafka. Druhá časť popisuje implementáciu automatu …více
Abstract:
The aims of the thesis were to create a prototype implementation of a state automaton using the Apache Kafka technology capable of handle several smart grid stream processing tasks, and to test and evaluate the automaton. Thesis is composed of three parts. The first part describes smart grids, stream processing tasks, and Apache Kafka. The second part describes the implementation of the automaton, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Filip Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lešek Franek, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky