Mgr. Tereza Žaloudková

Diplomová práce

Copingové strategie, vybrané osobnostní charakteristiky a akademická úspěšnost studentů inklinujících k trémě

Coping strategies, selected personality characteristics and academic success of students tending to stage-fright
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na studenty vysokých škol, kteří pociťují během zkoušení nadměrnou trému. Zabývá se vztahem a souvislostmi temperamentu, rysu úzkostnosti, copingových strategií a akademické úspěšnosti u těchto studentů. Data byla získána od 104 studentů vysokých škol a absolventů nejdéle jeden rok po ukončení studia. Pro získání dat byly použity dotazníky KSAT – klasické, sociálně …více
Abstract:
This study is focused on undergraduate students with excessive feelings of examination anxiety. This study follows up relationships and consequences of temperament, state trait, coping strategies and academic achievement by these students. The data was collected from 104 undergraduate university students and those who had up to one year after graduation. Classical, social situation anxiety and examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Čerňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie