BcA. Tereza Javnická

Diplomová práce

The CLIL method at Czech secondary schools: Study case

The CLIL method at Czech secondary schools: Study case
Anotace:
Tato práce se zabývá implementací metody CLIL, jakožto moderního přístupu ve výuce, na třech středních školách v České republice. Hlavním cílem této práce je popsat podobnosti a rozdíly v praktickém využití CLILu na středních školách, vyzdvihnout hlavní výzvy s kterými se účastníci CLILu potýkají a potvrdit či vyvrátit jak hypotézu zda CLIL napomáhá rozvoji anglického jazyka, tak co zapříčinilo nepříliš …více
Abstract:
This thesis deals with implementation of CLIL (Content and Language Integrated Learning) as a modern teaching approach at three secondary schools in the Czech Republic. The main objective of this thesis is to describe similarities and differences in CLIL practise, depict the challenges CLIL participants at secondary schools deal with and prove or disprove a hypothesis whether CLIL approach helps students …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy