Marie Žatková

Bakalářská práce

An Analysis of the Marketing Communications of a Czech Company Specializing in Regional Products

An Analysis of the Marketing Communications of a Czech Company Specilizing in Regional Products
Abstract:
Marketing communication is a part of every enterprise. It is in the interest of every enterprise which tools of marketing communications will be using. Through marketing communications enterprise is gaining new customers and creating reputation on the market. Bachelor's thesis is consists of theoretical and practical part. Content of the theoretical part contains brief description of marketing, functions …více
Abstract:
Marketingová komunikace je součástí každé firmy. Je v zájmu každé firmy, jaké nástroje marketingové komunikace se rozhodne využívat. Pomocí marketingové komunikace získává firma nové spotřebitele a reprezentuje se na trhu. Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje stručný popis marketingu, funkce marketingu v malých a středních firmám, rozdělení marketingové …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žatková, Marie. An Analysis of the Marketing Communications of a Czech Company Specializing in Regional Products. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi