Marie Žatková

Bachelor's thesis

An Analysis of the Marketing Communications of a Czech Company Specializing in Regional Products

An Analysis of the Marketing Communications of a Czech Company Specilizing in Regional Products
Abstract:
Marketing communication is a part of every enterprise. It is in the interest of every enterprise which tools of marketing communications will be using. Through marketing communications enterprise is gaining new customers and creating reputation on the market. Bachelor's thesis is consists of theoretical and practical part. Content of the theoretical part contains brief description of marketing, functions …more
Abstract:
Marketingová komunikace je součástí každé firmy. Je v zájmu každé firmy, jaké nástroje marketingové komunikace se rozhodne využívat. Pomocí marketingové komunikace získává firma nové spotřebitele a reprezentuje se na trhu. Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje stručný popis marketingu, funkce marketingu v malých a středních firmám, rozdělení marketingové …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016
Accessible from:: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Žatková, Marie. An Analysis of the Marketing Communications of a Czech Company Specializing in Regional Products. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe