Bc. Ivana LINHARTOVÁ

Diplomová práce

Program rozvoje cestovního ruchu a jeho význam pro rozvoj Pardubického kraje

The tourism development program and importance of the program for the development of the Pardubice Region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu cestovního ruchu v Pardubickém kraji v souvislosti s analýzou strategického dokumentu "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji". V první teoretické části jsou vymezeny cíle a metody práce, následně je provedena literární rešerše a popsán princip programování. Praktická část se věnuje samotné analýze cestovního ruchu Pardubického kraje, ?Strategie …více
Abstract:
The diploma paper deals with the analysis of travel industry in the Pardubice region and the analysis of the development strategy of travel industry in Pardubice region. Aims and methods of the diploma paper are defined in the first part. The following is litaraty recherche and the specification of programming principle. The second part deals with the particular analysis of the Pardubice region, development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
Identifikátor: 20836

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LINHARTOVÁ, Ivana. Program rozvoje cestovního ruchu a jeho význam pro rozvoj Pardubického kraje. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj