Theses 

Kupní smlouva o převodu nemovitostí, její právní úprava a možná rizika na straně prodávajícího a kupujícího – Mgr. Michal JADRNÍČEK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Michal JADRNÍČEK

Master's thesis

Kupní smlouva o převodu nemovitostí, její právní úprava a možná rizika na straně prodávajícího a kupujícího

The purchase agreement for the transfer of real property, its regulation and potential risks to the seller and the buyer

Abstract: Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě kupní smlouvy o převodu nemovitostí, její právní úpravě a o možných rizicích pro kupující a prodávající. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve obsahuje vymezení a charakteristiku základních pojmů a institutů souvisejících s kupní smlouvou, poté se detailně zabývá úpravou kupní smlouvy, nemovitostí a vlastnictví v českém právním řádu. V praktické části jsou zhodnoceny nejčastější rizika pro strany kupní smlouvy, na konkrétních příkladech je uvedeno jak postupovat při převodech nemovitostí. Shrnutí zpracované problematiky je obsaženo v závěru.

Abstract: This diploma thesis deals with legal regulation of the purchase agreement for the transfer of real property, its regulation and potential risks for sellers and buyers. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains at first qualification and characteristics of the basic terms and institutes related to the purchase agreement. The second section is engaged in the detailed legal regulation of purchase agreement for real property and ownership in the concept of the Czech law. The practical part evaluates the most common risks for both contractors of the purchase agreement. Furthermore several specific examples are showing how to proceed in the conveyance of real estate. The conclusion contains the summary of elaborated problems.

Keywords: kupní smlouva, věc, nemovitost, vlastnictví, věcná práva, katastr nemovitostí, návrh na vklad, list vlastnictví

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010
  • Identifier: 15745

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2010
  • Supervisor: JUDr. Bohumil Vrána

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15745 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

JADRNÍČEK, Michal. Kupní smlouva o převodu nemovitostí, její právní úprava a možná rizika na straně prodávajícího a kupujícího. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 14. 12. 2017 21:51, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz