Bc. Linda Hojgrová

Bachelor's thesis

Conversion Therapy in Popular Culture

Conversion Therapy in Popular Culture
Anotácia:
Tato práce pojednává o léčbě homosexuality a analyzuje příklady filmů a knih které se tímto tématem zabývají.
Abstract:
This thesis deals with the practice of conversion therapy and other methods of changing one's sexual orientation. Also, examples of feature films and fiction literature are analyzed in this work.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Daniela Šmardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta