Bc. Lukáš REJŽEK

Diplomová práce

Zkoušky dřeva se strukturou narušenou vadami a dřevokaznými škůdci se zaměřením na destruktivní zkoušky mechanických vlastností a na ochranu dřeva

Testing of wood with structure disturbed by defects and wood-destroying pests focusing on destructive tests of mechanical properties and wood protection
Anotace:
Úvodní teoretická část práce shrnuje poznatky o nejběžnějších vadách a škůdcích dřeva, včetně jejich vlivu na změny vlastností materiálu. Následující praktická část popisuje destruktivní zkoušky dřeva jejich průběh, výpočty a vyhodnocení výsledků. Závěrečná část je věnována konstrukční a chemické ochraně dřeva. Jsou zde uvedeny základní principy a způsoby ochrany a v poslední kapitole příklady podniků …více
Abstract:
The theoretical part summarizes pieces of knowledge about the most common defects and wood pests including their impact on the properties of the material. The following practical part describes the destructive testing of wood - its course, calculation and evaluation of results. The final section is devoted to the structural and chemical wood protection. There are introduced basic principles and methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REJŽEK, Lukáš. Zkoušky dřeva se strukturou narušenou vadami a dřevokaznými škůdci se zaměřením na destruktivní zkoušky mechanických vlastností a na ochranu dřeva. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6x0g29 6x0g29/2
27. 6. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 6. 2016
Bulanova, L.
28. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.